Газифициране

газифициране

Газ Строй Комерс ООД е фирма, регистрирана по търговския закон с основен предмет на дейност: проектиране, изграждане и узаконяване на газови инсталации и съоръжения на промишлени и битови потребители, изпълнение на системи за отопление, водоснабдяване и канализация.

Притежаваме сертификат за работа с газови съоръжения и Удостоверение за дейност. Екипът на фирмата ни е преминал обучение съгласно изискванията на Наредба № 6 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обекти и съоръжения за пренос, съхранение и доставка на природен газ.

Газ Строй Комерс ООД разполага със собствен транспорт и работи със съвременни инструменти и оборудване на фирмите "REMS","BOSH", и "ROTEMBERGER".

Фирмата ни е една от новите на този пазар. Това, което ни различава от другите фирми е бързината, точността и коректността при изграждането на всеки конкретен обект. Нашата основна задача е да спестим на клиентите си времето и грижите, необходими за постигането на крайната цел – топлината и уюта в дома.

Газ Строй Комерс ООД не само ви предоставя услуга, а ви спестява време, което в напрегнатото ежедневие е изключително важно.

Какво Ви предлагаме?

  • административно обслужване, което не ви ангажира до самото завършване на процеса,
  • снабдяване с необходимата документация и разрешителни за изграждане на обектите,
  • изграждане на газовата и отоплителната инсталации,
  • доставка на уредите и необходимите материали в дома
  • гаранционно и след гаранционно обслужване на изградените инсталации и уреди.
  • дежурни групи, които са на разположение денонощно при евентуално възникване на авария.
  • подготовка на документите за издаване на Разрешение за въвеждане в експлоатация.

Какви услуги Ви предлагаме допълнително за частни лица и фирми?

И всичко това: качествено, бързо и с гаранция за сигурност изпълнение на възложената работа.

Ние изграждаме газовите инсталации със специализирани инсталаторски групи. Проектантите на фирмата и ръководителят на групата посещават клиентите, за да бъде съгласувано с тях желанието им за разположение на газовите уреди, запознават ги с проекта, уточняват датата и часа на започването на строителството.

  • направа на отвори до 400мм в стоманобетонни плочи и стени с диамантено-пробивна машина “REMS”.
  • Направа на електродифузно заваряване на полиетиленови тръби висока плътност (РЕ-НD) с машина за електрозаварки “HURNER”.При поискване от страна на клиента се предоставят и протоколи от заварките.