За нас

Фирма „Газ Строй Комерс” ООД е търговско дружество с ограничена отговорност със седалище гр. София и предмет на дейност изграждане на газови и отоплителни инсталации, изграждане на сградни ВиК инсталации, монтаж на слънчеви колектори, отдаване под наем на тръбни скелета.

Фирмата притежава лиценз за изграждане на газови инсталации на промишлени и битови обекти на природен газ.

Фирма „Газ Строй Комерс” ООД разполага с необходимия квалифициран персонал за извършване на дейностите. Основна цел в работата е създаване на качествена продукция, която да отговаря на високите изисквания на клиентите.

Главна цел на фирмата е високо ниво на компетентност и отговорност, високо качество на работа, предлагаща конкурентни продукти и услуги. За нас най-важни са дълготрайните отношения с клиентите и партньорите, базирани на честност и професионализъм, които са гаранция за успех и стабилно развитие. Ние се развиваме динамично, съобразно бързо променящия се пазар и неговите нарастващи нужди и променливи тенденции.