Монтаж на слънчеви колектори

Соларни водни колектори

Фирма „Газ Строй Комерс” ООД е търговско дружество с ограничена отговорност със седалище гр. София и предмет на дейност: Внос, продажба и монтаж на слънчеви водни колектори и бойлери от неръждаема стомана.

Фирма „Газ Строй Комерс” ООД търси дистрибутори и търговски представители от цялата страна за разширяване на своята търговска дейност. За повече информация 0886/197127 или на е-мail:

Слънцето е неизчерпаем енергиен източник, което превръща соларната енергия в енергия на бъдещето, защото тя може да разреши екологичните и енергийни проблеми на човечеството. По тази причина законодателствата на различните държави поощряват инвестициите в слънчева енергия, като гарантират високи изкупни цени на енергия, генерирана от фотоволтаици. Земята се къпе в слънчева енергия. Количеството слънчева енергия, което достига до земната повърхност, е огромно – за една година Слънцето доставя два пъти повече енергия от количеството, което може да бъде произведено от всички невъзобновяеми ресурси, взети заедно.

Тази енергия е безплатна и не може да бъде монополизирана. Около 61% от световните запаси на нефт и 41% от природния газ се намират в политически нестабилни региони на света. Слънчевата енергия е най-обилна в близост до Екватора, но успешни проекти за соларни термични и фотоволтаични инсталации в Германия, Дания и Швеция доказаха, че с мерки за енергийна ефективност, дори и при сегашното развитие на технологиите, слънчевата енергия е достатъчен ресурс във всяка точка на света.

Плоски колектори

Плоски слънчеви колектори с течен топлоносител

Плоски слънчеви колектори
Плоски колектори
плоски колектори 2

Вакуумно-тръбни колектори

Характеристики

 • По-висок коефициент на полезно действие от този на плоските колектори
 • По-ниски загуби от отражение на слънчевта радиация
 • Практически имат цялосезонна използваемост и постоянна дневна използваемост
 • Геометричната им форма позволява максимално усвояване на дневната слънчева радиация
 • По-сложна конструкция, по-скъпи
 • Замърсяването им е минимално, но бавно размразяване на скреж и сняг поради добра вакуумна изолация от околната среда.

Видове

 • Пряко загряване – термосифонен принцип
 • Непряко загряване – топлинна тръба
Пряко загряване – термосифонен принцип

Вакуумно тръбните колектори представляват две стъклени тръби, изработени от боро-силикатно стъкло. Външната тръба е прозрачна и позволява преминаване на слънчеви лъчи през нея с минимално отразяване. Вътрешната тръба има функцията на абсорбер със специално селективно покритие, което способства за максимално поглъщане на слънчевата радиация, при минимални рефлексни свойства. Двете тръби са слепени и въздуха между тях е изтеглен, тоест в среда на вакуум. Вакуума дава високи изолационни качества на съоръжението. Загряването на водата при тези слънчеви водонагреватели се основава на принципа на “термосифоният ефект” – осигурява се от потоци с различна температура, - студеният поток, навлиза в тръбата, като под действие на естествената циркулация топлият поток се изкачва в горния регистър на тръбата. Този принцип се нарича още и пряк, тъй като работния флуид остъпва директно във вакуумните тръби.

термосифонен принцип

 1. Колектор
 2. Стъклена тръба
 3. Абсорбер
 4. Стъклена тръба

Непряко загряване – топлинна тръба
топлинна тръба
 1. Топлинна тръба –пълна с бързо изпаряваща се течност, (постоянен цикъл на изпарение и кондензация), вътрешността вакуумирана
 2. Абсорбер –разположен около топлинната тръба
 3. Стъклена тръба – среда между тръбите вакуум (за изолация и да осигури необходими параметри за работната течност)
 4. Колектор
топлинна тръба 2